Javascript must be enabled for the correct page display

Jaarverslag 2007 en Werkprogramma 2008

Raad voor de Wadden (2008) Jaarverslag 2007 en Werkprogramma 2008. Working Paper. University of Groningen.

[img] Text
JaarverslagRaadvoordeWadden-_2007.pdf - Publishers version
Restricted to RUG campus

Download (2MB)

Abstract

Behalve inhoudelijk met diverse Waddenonderwerpen is de Raad in 2007 ook nadrukkelijk bezig geweest met zijn eigen plek in het gehele adviesstelsel. Op beide punten wil ik kort terugblikken. In 2007 heeft de Raad een viertal adviezen uitgebracht. Drie van die adviezen zijn, in meer of mindere mate, te plaatsen in een verdere uitwerking van het traject dat de commissie Meijer in gang heeft gezet. De Raad is verheugd dat hij langs deze weg kan bijdragen aan het bevorderen van continuïteit in het overheidsoptreden na het kabinetsstandpunt op het rapport van de commissie Meijer. Het advies ‘Duurzame ontwikkeling van het potentieel van de zee’ staat geheel buiten die discussie. Dit advies, dat de Raad samen heeft geschreven met de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROMraad, mag gezien worden als de start van een Europese focus op de zeeën die het oude continent omgeven. Het Europese initiatief in deze zal ongetwijfeld zijn eigen vervolg en dynamiek in de komende jaren krijgen. De Raad zal de resultaten van die Europese aandacht blijven volgen. Zoals gesteld is de Raad ook energiek aanwezig geweest in het debat over het Nederlandse adviesstelsel. De Raad heeft daarin aandacht gevraagd voor zijn bijzondere positie. Dit in de eerste plaats gelet op het bijzondere karakter van het gebied waarover hij adviseert. Daarnaast heeft de Raad aandacht gevraagd voor de betekenis van het feit dat hij in Noord-Nederland zetelt. Het standpunt van de Minister van VROM lijkt in beide opzichten recht te doen aan die bijzondere positie. Zoals ook boven aangegeven stelt dit de Raad in staat om een verdere bijdrage te leveren aan het bevorderen van continuïteit en consistentie in het overheidsbeleid ten aanzien van de Waddenregio. Daarbij merk ik op dat met de Minister van VROM is afgesproken dat de Raad in zijn adviezen nadrukkelijker een relatie zal leggen naar het Waddenfonds. De Raad wil op die wijze een bijdrage leveren aan het sturen op output met betrekking tot dit fonds. De Raad heeft in zijn algemeenheid de ambitie om adviezen uit te brengen “die er toe doen”. Dat geldt voor de adviezen die in 2007 zijn uitgebracht, dat geldt ook voor de adviezen die in 2008 zullen worden uitgebracht. Of de Raad in zijn ambitie is geslaagd in 2007, of daarin zal slagen in komende jaren, is aan u als lezer om te beoordelen.

Item Type: Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords: raad voor de wadden, jaarverslag, werkprogramma
Series Name: 0
Language: Dutch
Publisher: University of Groningen
Status: Published
Uncontrolled Keywords: raad voor de wadden, jaarverslag, werkprogramma
Date Deposited: 02 Jun 2020 10:44
Last Modified: 02 Jun 2020 10:44
URI: https://ebooks.ub.rug.nl/id/eprint/124

Actions (login required)

View Item View Item